Když jsem poprvé organizovala tábor pro děti, musela jsem si celým procesem projít od počátku až do konce sama a zjistit, co vlastně všechno bude potřeba.

Základní informace

Nejprve musíte zajisti termín, místo a program tohoto tábora. Následně je třeba vytvořit webové stránky, doplnit do nich informace tak, aby byli pro všechny návštěvníky webu srozumitelné, jasné a pravdivé.
Když máte všechno připraveno, je třeba oslovit správné skupiny lidí, tedy rodičů, kteří by chtěli děti na tábor poslat.

Přihlášky

Pokud již máte zájemce, musíte jim dát možnost se na tábor přihlásit. Můžete na webových stránkách vytvořit formulář pro přihlášení. Vzhledem k tomu, že se jedná o děti, je potřeba, aby rodiče přihlášku také podepsali. Pravděpodobně se setkáte s tím, že přihláška přes webové stránky nebude pro rodiče dostatečně důvěryhodnou. A právě z důvodů, že děti nemohou jednat za sebe, je třeba podpisu rodičů.

Tedy musíte mít také přihlášku v papírové podobě, na které bude i Razítko společnosti či sdružení, které tábor pořádá.

Organizace

A pak už nastává klasický organizační postup, kdy je třeba všechno naplánované uvézt do praxe. Můžete u toho ztratit hlavu, ale věřte mi, stojí to za to!

Přihláška na tábor
5 (100%)2